MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI ARAD

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad

Noutăţi şi Ştiri

 • 19 septembrie 2016 Au sosit Certificatele de medic primar
 • 18 august 2016 Actele necesare, Formulare, Legislaţie - Examen specialist oct.2016
 • 08 martie 2016 Consultări īn vederea finalizării Planului naţional multianual integrat de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate
 • 15 aprilie 2015 Recrutarea a doi membri īn Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Unifarm S.A.
 • 06 aprilie 2015 Ziua Mondială a Sănătăţii - 7 aprilie - Sărbătoare legală pentru sectorul sanitar
 • 06 februarie 2015 Recrutarea unui membru īn Consiliul de Administraţie al S.C. Antibiotice S.A. Iaşi
 • 09 ianuarie 2015 Răspīndirea Ebola īn Europa-link video
 • 05 februarie 2014 Recrutare membri īn Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Unifarm S.A.
 • 16 decembrie 2013 Asigurarea asistenţei medicale īn perioada sărbătorilor
 • 26 septembrie 2012 Programul Naţional de Screening pentru Cancerul de Col Uterin
 • Lapte Praf pentru sugari ...


 • DESPRE NOI

  Adresa: ARAD, str. ANDREI ŞAGUNA, nr. 1 - 3.........- click pentru a vedea locaţia

  tel. 0257.254.438 , 0257.280.449

  fax: 0257.230.010

  e-mail: dspj.ar@rdslink.ro

  Program de audienţe:

  Director executiv ........................................................... joi, ora 09 - 10.

  Director executiv adjunct īn sănătate publică ............ marţi, ora 09 - 10.

  Director executiv adjunct economic ............................ miercuri, ora 09 - 10.

  Program cu publicul:

  Luni, Marţi, Joi, Vineri ...................................................... 8,30 - 16,30.

  Miercuri .............................................................................. 8,30 - 18,30.

  Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Sănătăţii, reprezentānd autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.
  Direcţiile de sănătate publică evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luānd măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului.
  Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin serviciile de supraveghere medicală, coordonează, organizează, evaluează şi participă la realizarea programelor naţionale de sănătate ce se derulează īn teritoriul arondat şi exercită atribuţii specifice de control īn sănătatea publică, īn domeniile de competenţă, prin personalul īmputernicit de Ministerul Sănătăţii.
  Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, īn colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de īnvăţămānt şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, organizează activităţi īn domeniul medical al sănătăţii publice.
  Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi participă la asistenţa medicală īn caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii.
  Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat īmpreună cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii.
  Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, īntocmesc şi transmit rapoarte statistice periodice către instituţiile desemnate īn acest scop.
  Furnizează date statistice către alte autorităţi, la solicitare, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale.
  Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti avizează şi supun aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii propunerile privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor unităţilor sanitare din subordinea acestora.
  Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti desemnează reprezentanţi īn consiliul de administrare al spitalelor din subordine, precum şi din unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.
  Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti monitorizează afişarea pe site-ul spitalelor publice a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli şi analizează execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli lunare şi trimestriale, pe care le īnaintează Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate.
  La cererea unor persoane fizice sau juridice, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, servicii medicale de sănătate publică, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative īn vigoare.
  Veniturile realizate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti constituie venituri proprii, care se folosesc īn condiţiile legii.
  Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin atribuţiile lor profesionale medicale şi de reglementare şi control profesional şi administrativ, organizate īn vederea protejării şi promovării stării de sănătate a populaţiei şi satisfacerii nevoilor specifice de asistenţă medico-sanitară a populaţiei, sunt unităţi publice deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii pentru implementarea politicii sanitare şi strategiei de acţiune a Ministerului Sănătăţii la nivel teritorial-judeţean.
  SUS | Număr vizitatori site Website counter